Deze pagina werd automatisch vertaald met behulp van een online tool. Gelieve te helpen verbeteren van de vertaling door het toevoegen van uw suggesties in de "Commentaar" wanden aan de onderkant van de pagina. Dankjewel!.

Leren Bidden Volgens de Bijbel


Dit gebed is ook beschikbaar in de volgende talen: Engels - Spaans

We willen communiceren met God. We willen hem onze behoeften en gevoelens te uiten. En we willen zijn antwoord horen.

God schreef de Bijbel door zijn profeten en getuigen. Laten we bestuderen om te leren hoe te communiceren met God.

Dit oude boek zal ons leiden vandaag in de 21e eeuw. Deze kennis zal ons helpen om te bidden en te raken het hart van de hemelse Vader. De Heilige Geest zal ons leiden.

Ik besloot om de groep op deze pagina de iconische Bijbelteksten over het gebed. Ik typte in vette letters alle zinnen en woorden die sleutel zijn om te weten hoe te bidden.

Lees elke zin aandachtig met speciale aandacht voor de gemarkeerde woorden. Zodra je het begrijpt, gewoon van toepassing het advies om uw gebed. Doe het in een keer. Niet te veel over na te denken. Doe het als een kind zou doen, met volle vertrouwen.

Krijgen nu klaar om de troon van God te bereiken!

Laten we leren nu hoe te bidden volgens de Bijbel. Hier is het eerste vers ...


Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt - Mattheüs 21:22


Maar denk eraan: Dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en geen spoor van twijfel in je hart is. Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al hebt - Markus 11:24


Jezus zei: "Als u bidt, zeg dan: 'Onze Vader in de hemelen! Wij eren Uw heilige naam.
Laat Uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben.
Vergeef ons de zonden die wij hebben gedaan. Want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan. Laat niet toe dat wij in verleiding komen." - Lukas 11:2-4


Zij baden voortdurend met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, Zijn moeder Maria en Zijn broers - Handelingen 1:14


Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed - Handelingen 2:42


Daarna baden zij volkomen eensgezind tot God: "Machtige Here, U hebt de hemel, de aarde en de zee gemaakt, met alles erop en erin - Handelingen 4:24


Telkens wanneer ik bid, vraag ik God of ik (als Hij het tenminste goed vindt) een veilige reis naar Rome mag maken om u te bezoeken - Romeinen 1:10


Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden - Romeinen 12:12


Daarom moet iemand die in vreemde talen spreekt, God vragen of hij het ook mag uitleggen - 1 Corinthiërs 14:13


Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen - Efeziërs 6:18


Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet - Filippenzen 4:6


Een echte weduwe (die in deze wereld niemand meer heeft) vertrouwt op God en zal dag en nacht Zijn hulp zoeken en tot Hem bidden - 1 Timotheüs 5:5


Terwijl Hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, Die Hem van de dood kon redden. God verhoorde Zijn gebeden, omdat Hij Zich aan Gods wil onderwierp - Hebreeën 5:7


Maar als u Hem erom vraagt, moet u ook verwachten dat Hij het zal geven. Iemand die twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind heen en weer gejaagd wordt. Zo iemand moet niet denken dat de Here hem iets zal geven - Jakobus 1:6-7


En wat de mannen betreft: U moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij minder weerstand heeft dan u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden - 1 Petrus 3:7

Wilt u andere Bijbelverzen stel voor om hier te omvatten? Kunt u dit doen door middel van de reactie muren gelegen aan de onderkant van de pagina. Bedankt!
Bedankt voor het lezen van deze blog "Leren Bidden Volgens de Bijbel"!

Nu heb ik nodig u uit om een ander gebed te maken. Dit is het belangrijkste gebed.
Dit gebed zal profiteren uw eeuwigheid.

Volg deze link:

Gebed van Verlossing


Leren bidden volgens de Bijbel; wat vindt u van deze blog?

Laat hieronder uw opmerkingen.

Dankjewel!Bijbel - Afbeeldingen: Leren Bidden